×
×
×

ติดต่อOEM
_____
รูปแบบขวด

เลือกรูปแบบขวดตามที่ต้องการ

ดูรูปแบบขวดเพิ่มเติม

150 - 350 ml

500 - 600 ml

Our Clients

ผลงานผลิตน้ำดื่ม OEM ภายใต้แบรนด์ที่ผ่านมา โดยเราเป็นโรงงาน รับผลิต น้ำดื่ม OEM ภายใต้แบรนด์ของคุณ
รวมทั้งมีบริการออกแบบ และ ขอ อย. ให้ทุกแบรนด์ ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์โดยนักออกแบบและดำเนินการขอเลข อย.PORTFOLIO