×
×OEM
_____
รูปแบบขวด

เลือกรูปแบบขวดตามที่ต้องการ

ผลงานลูกค้า ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์


ผลงานตัวอย่างผลิตน้ำดื่ม OEM ภายใต้แบรนด์ลูกค้าที่ผ่านมา โดยเราเป็นโรงงาน รับผลิตน้ำดื่ม OEM ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ ของคุณ
รวมทั้งมีบริการออกแบบ และ ขอ อย. ให้ทุกแบรนด์ ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์โดยนักออกแบบและดำเนินการขอเลข อย.PORTFOLIO
×

ติดต่อ