ABOUT


NARWHAL WORLD SERVICE
สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ นาร์วาฬ


นาร์วาฬเวิลด์ เซอร์วิส ผลิตน้ำดื่มด้วยระบบอัตโนมัติทุก ขั้นตอนการผลิตผ่านการควบคุมความสะอาดและปลอดภัย อย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร สถานที่ผลิต เป็นต้นเกี่ยวกับเรา

"รับผลิตน้ำดื่มสะอาด แบรนด์ของคุณเอง"

OEM

โรงงานรับผลิตน้ำดื่ม

เราเป็นโรงงาน รับผลิตน้ำดื่ม OEM

ภายใต้แบรนด์ของคุณ
และจำหน่ายน้ำดื่มตรา นาร์วาฬ ราคาย่อมเยาว์

ได้มาตรฐานสากล

น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ผ่านกรรมวิธีริเวอร์สออสโมซิส
ฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้า ไวโอเลตและโอโซน

มีบริการขอ อย. ให้ทุกแบรนด์

มีบริการออกแบบ และ ขอ อย. ให้ทุกแบรนด์ ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์โดยนักออกแบบและ ดำเนินการขอเลข อย.PRODUCT TYPE
Our Clients 
ผลงานผลิตน้ำดื่ม OEM ภายใต้แบรนด์ที่ผ่านมา
CONTACT